Μήνυμα Προέδρων

Η νέα δεκαετία σηματοδοτεί μια περίοδο αξιοσημείωτης προόδου στην έρευνα και την θεραπεία του καρκίνου.
Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες αλληλούχισης έχουν αναδείξει με θεαματικό τρόπο
την κυτταρική και γονιδιωματική πολυπλοκότητα των όγκων,
η εποχή των μεγάλων δεδομένων έχει επιταχύνει τη συνεργασία κλινικής και βασικής έρευνας,
ενώ η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση αναμένεται να ενταχθούν σύντομα στην κλινική πράξη.

Είναι καλά τεκμηριωμένο πλέον ότι η ογκολογία μεταβαίνει σε ένα νέο πρότυπο
που καθορίζεται από τη μοριακή ταξινόμηση των όγκων
και απομακρύνεται από το παλιό που βασίζεται αποκλειστικά στον ιστοπαθολογικό χαρακτηρισμό τους.
Πληθώρα καινοτόμων θεραπευτικών επιλογών που χαρακτηρίζονται από αυξημένη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα,
όπως η ανοσοθεραπεία και οι στοχεύουσες θεραπείες, είναι διαθέσιμες για ευρεία κλινική εφαρμογή.
Η ακτινοθεραπεία ενσωματώνει τις τεχνολογικές εξελίξεις στην απεικόνιση και τις τεχνικές θεραπείας
με στόχο τη βελτίωση του θεραπευτικού συντελεστή,  ενώ η χειρουργική αναζητά νέες λύσεις ώστε να ανταποκριθεί
στις αυξανόμενες ανάγκες εξατομίκευσης της θεραπείας.
Ταυτόχρονα, έχει καθιερωθεί μια νέα αντίληψη σχετικά με την αναγκαιότητα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του καρκίνου που γεφυρώνει την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση,
την έρευνα, την θεραπεία και την ανακουφιστική φροντίδα.

Η νέα δεκαετία όμως ταυτόχρονα σημαδεύτηκε και από την πανδημία Covid-19
η οποία ανέτρεψε όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα, εισάγοντας την αβεβαιότητα για το μέλλον και επιβάλλοντας
νέες προσεγγίσεις σε κάθε έκφανση της ογκολογικής φροντίδας.

Δεν είναι υπερβολή λοιπόν να πούμε ότι η Ογκολογία ξαναγράφεται από την αρχή και στο
27ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας,
αναλογιζόμαστε τις πρωτοποριακές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί και οραματιζόμαστε τις νέες ανακαλύψεις
και τις σημαντικές προκλήσεις που επιφυλάσσει το μέλλον.

Με ενθουσιασμό προσδοκούμε τη συμμετοχή σας για ένα ακόμη παραγωγικό συνέδριο της ΕΟΠΕ.

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής

Ιωάννης Μπουκοβίνας Σοφία Αγγελάκη Θωμάς Μακατσώρης