Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση:
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)

Σε συνεργασία με:
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.)
Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής (Ε.Ε.Π.Α.)
Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Γ.Ο.)
Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος – Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας (Ε.Σ.Ν.Ε.)

Χρόνος διεξαγωγής:
13-15 Μαΐου 2021

Τόπος διεξαγωγής:
Athenaeum Intercontinental
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93
Αθήνα 117 45
Τηλέφωνο: 210-9206000

Εγγραφές:

Οι Εγγραφές θα ξεκινήσουν από 10 Φεβρουαρίου 2021.

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Ειδικευμένοι ιατροί  150€ 
Ειδικευόμενοι ιατροί  50€ 
Λοιποί επιστήμονες υγείας 50€ 
Νοσηλευτές  Δωρεάν 
Φοιτητές  Δωρεάν


Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων
• Συνεδριακό υλικό
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Υποβολή εργασιών:
Έναρξη υποβολής εργασιών 23 Δεκεμβρίου 2020
Λήξη υποβολής εργασιών 12 Μαρτίου 2021

Γραμματεία:
E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210 98 80 032, Φαξ: 210 98 81 303
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.events.gr