Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή


Πρόεδρος: Ιωάννης Μπουκοβίνας  
     
Αντιπρόεδρος: Ζαχαρένια Σαριδάκη  
     
Γεν. Γραμματέας: Σοφία Αγγελάκη  
     
Ειδ. Γραμματέας: Νικόλαος Τσουκαλάς  
     
Ταμίας: Αναστάσιος Μπούτης  
     
Μέλη: Αλέξανδρος Αρδαβάνης  
  Εμμανουήλ Σαλούστρος  

Επιστημονική Επιτροπή


Πρόεδροι:  Σοφία Αγγελάκη  Θωμάς Μακατσώρης
     
     
Μέλη: David Mauri Μιχαήλ Λιόντος
  Χαράλαμπος Ανδρεάδης Αριστοτέλης Μπάμιας
  Ελένη Γκόγκα Σταυρούλα Ντρουφάκου
  Ελένη Διαμαντίδου Χρήστος Πανόπουλος
  Δημήτριος Διονυσόπουλος Παύλος Παπακοτούλας
  Γεώργιος Ευαγγέλου Παύλος Παπακώστας
  Βασιλική Ζολώτα Γεώργιος Παπαξοΐνης
  Ιωάννης Καραϊτιανός Γεώργιος Πισσάκας
  Αθανάσιος Καραμπεάζης Νικόλαος Πισταμαλτζιάν
  Δημήτριος Καρδαμάκης Μαρία Ροβίθη
  Ηρακλής Κατσούλης Γεώργιος Σαμώνης
  Τριανταφυλλιά Κολέτσα Ιωσήφ Σγουρός
  Λουκάς Κοντοβίνης Ιωάννης Σουγκλάκος
  Βασίλειος Κουλουλίας Κωνσταντίνος Συρίγος
  Γεώργιος Κουμάκης Ελένη Τιμοθεάδου
  Άγγελος Κούτρας Ιωάννα Τσάτσου
  Αναστασία Κωνσταντινίδου Αμάντα Ψυρρή
  Αθανάσιος Κωτσάκης  
  Σοφία Λέββα  
  Ελένη Λινάρδου