Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Οι περιλήψεις των εργασιών θα ανατυπωθούν µε απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο ηλεκτρονικό κείμενο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

 • Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει µε ηλεκτρονικό τρόπο σε πρόγραμμα Microsoft Word έκδοση 2007 ή νεότερο, σε μονό διάστημα, χρησιμοποιώντας την ελληνική γραμματοσειρά Calibri και μέγεθος 10
 • Η εργασία δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 300 λέξεις


Αρχίστε τη δακτυλογράφηση αναφέροντας:

 • Με κεφαλαία έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης
 • Αμέσως μετά δακτυλογραφήστε το/τα όνομα(τα) του/των συγγραφέων και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία. Τα επώνυμα να προηγούνται των αρχικών των μικρών ονομάτων. Τα ονόματα να είναι γραμμένα στην ονομαστική
 • Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε τους φορείς στους οποίους απασχολούνται οι συγγραφείς
 • Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα. Στο κείμενο θα πρέπει να παρατίθεται µε τη σειρά η εισαγωγή της εργασίας, οι μέθοδοι, ο σκοπός, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα
 • Μην αφήνετε κενά στις αρχές των γραμμών της ίδιας παραγράφου
 • Μη χωρίζετε τις λέξεις στο τέλος των γραμμών αν δε χωράνε, μπορείτε να τις γράψετε ολόκληρες στην επόμενη γραμμή
 • Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες που δεν είναι κοινοί σε όλες τις γραμματοσειρές
 • Για να στοιχίσετε γραμμές, όπου αυτό απαιτείται, χρησιμοποιείστε το πλήκτρο “tab” και όχι συνεχόμενα κενά µε την µπάρα


Έλεγχος εργασιών – Μη αποδοχή

 • Ο έλεγχος των εργασιών θα γίνει από την Επιτροπή Κρίσης του Συνεδρίου
 • Η Επιτροπή Κρίσης των εργασιών θα επιλέξει τις καλύτερες εργασίες που θα παρουσιασθούν στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος
 • Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέχρι 10 Μαρτίου 2021 για το εάν έγινε αποδεκτή η εργασία τους και µε ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση
 • Αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές μετά την κατάθεση της εργασίας
 • Εργασίες που δεν πληρούν όλες τις παραπάνω προδιαγραφές ή υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται αποδεκτές.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε µε τη Γραμματεία του Συνεδρίου


Για να υποβάλετε την εργασία σας παρακαλούμε πατήστε εδω

 

Έναρξη υποβολής εργασιών  23 Δεκεμβρίου 2020 
Λήξη υποβολής εργασιών  22 Μαρτίου 2021